Z NAMI ZYSKUJESZ  – TERAZ PODWÓJNIE
akcja rabatowa 2017

KALIBER F1

...sprawdzona jakość

RZEPAK OZIMY

OPIS  ODMIANY

  • Bardzo wysoka stabilność w plonowaniu potwierdzona w praktyce –  średnia w badaniach COBORU w latach 2007-2016 – 108% wzorca
  • Odmiana o dużym wigorze w rozwoju i mocnych roślinach, o wysokiej tolerancji na warunki stresowe (w tym okresowe susze)
  • Średniowczesny do wczesnego termin kwitnienia i średniowczesny dojrzewania
  • Rejestracja 2009 r.

Przedstawione charakterystyki i opisy odmian zostały opracowane na podstawie oficjalnych wyników publikowanych przez Centralny Ośrodek Badania Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej, jak również najlepszej wiedzy i doświadczeń hodowców. Ze względu na dużą zmienność warunków środowiskowych mogą odbiegać od wyników uzyskanych w praktyce rolniczej i dlatego należy je rozumieć jako informacje o jakości i potencjale plonowania.

*

odmiany RAPOOL POLSKA dostępne u wybranych dystrybutorów.

 

RAPOOL Polska Sp. z o.o.

ul. Straszewska 70

62-100 Wągrowiec
Polska, woj. wielkopolskie
telefon: +48 (67) 26 80 710

faks: +48 (67) 26 80 715

Dane  rejestrowe

RAPOOL Polska Sp. z o.o. :

Sąd Rejonowy w Poznaniu
XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000142209,
Kapitał zakładowy: 1.600.000 PLN,

Zarząd: Andrzej Duszejko, Leszek Goliński, Johannes Peter Angenendt, Dietmar Brauer