Z NAMI ZYSKUJESZ  – TERAZ PODWÓJNIE
akcja rabatowa 2017

MERCEDES F1

… sprawdzony i niezawodny

OPIS  ODMIANY

MERCEDES F1 to odmiana mieszańcowa sprawdzona na polach produkcyjnych  zarówno w Polsce jak i Europie. Zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Odmian w 2013 r. Osiąga bardzo wysokie, stabilne plony nasion. Idealnie dopasowana do stanowisk na glebach ciężkich. Dobrze radzi sobie z trudnymi warunkami podczas wschodów, może być wysiewana w lekko opóźnionych terminach.
W stan spoczynku zimowego wchodzi z silną kompaktową rozetą, warunkuje to jej wyjątkową zimotrwałość - odmiana z TOP 15.Tworzy duże i silne rośliny o wysokiej odporności na choroby i wyleganie. MERCEDES F1 charakteryzuje się wysoką zdolnością regeneracji uszkodzeń po zimie.
Odmiana z czołówki rankingów zawartości oleju.

  • dynamiczny rozwój w okresie jesiennym
  • bardzo wysoka zimotrwałość potwierdzona w praktyce
  • odmiana z czołówki najlepiej plonujących odmian w 2016 r. – 123% wzorca
  • średni plon bezwzględny w latach 2013-2016 na poziomie 51 dt/ha

PROFIL  ODMIANY

Przedstawione charakterystyki i opisy odmian zostały opracowane na podstawie oficjalnych wyników publikowanych przez Centralny Ośrodek Badania Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej, jak również najlepszej wiedzy i doświadczeń hodowców. Ze względu na dużą zmienność warunków środowiskowych mogą odbiegać od wyników uzyskanych w praktyce rolniczej i dlatego należy je rozumieć jako informacje o jakości i potencjale plonowania.

RAPOOL Polska Sp. z o.o.

ul. Straszewska 70

62-100 Wągrowiec
Polska, woj. wielkopolskie
telefon: +48 (67) 26 80 710

faks: +48 (67) 26 80 715

Dane  rejestrowe

RAPOOL Polska Sp. z o.o. :

Sąd Rejonowy w Poznaniu
XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000142209,
Kapitał zakładowy: 1.600.000 PLN,

Zarząd: Andrzej Duszejko, Leszek Goliński, Johannes Peter Angenendt, Dietmar Brauer