Z NAMI ZYSKUJESZ  – TERAZ PODWÓJNIE
akcja rabatowa 2017

POPULAR F1

…stabilny plon, wyjątkowa zimotrwałość

OPIS  ODMIANY

POPULAR F1 to odmiana zarejestrowana w 2014 r, która potwierdziła swoją wyjątkową przydatność do uprawy w warunkach polskich w latach 2012 i 2016. Polecamy ją wymagającym producentom rzepaku. POPULAR F1 to idealna kombinacja wysokich i stabilnych plonów nasion oraz oleju.
POPULAR F1 charakteryzuje się bardzo wysoką mrozoodpornością. Odmiana z czołówki TOP 15 najlepiej zimujących. Na polach produkcyjnych po minionej zimie jako jedyna nie uległa poważniejszym uszkodzeniom mrozowym, czym zyskała sobie grono wiernych plantatorów. Powoli rozpoczyna wiosenną wegetację, co  ogranicza ryzyko uszkodzeń przez przymrozki. Odmiana średniowczesna w kwitnieniu i dojrzewaniu. Charakteryzuje się wysoką zdrowotnością i odpornością na wyleganie.

  • wysoki potencjał plonowania – średni plon nasion z badań rejestrowych i PDO
    - 112% wzorca
  • średni plon względny w 2016 r
    - 116% wzorca
  • bardzo wysoki plon tłuszczu
  • wybitna zimotrwałość

PROFIL  ODMIANY

Przedstawione charakterystyki i opisy odmian zostały opracowane na podstawie oficjalnych wyników publikowanych przez Centralny Ośrodek Badania Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej, jak również najlepszej wiedzy i doświadczeń hodowców. Ze względu na dużą zmienność warunków środowiskowych mogą odbiegać od wyników uzyskanych w praktyce rolniczej i dlatego należy je rozumieć jako informacje o jakości i potencjale plonowania.

RAPOOL Polska Sp. z o.o.

ul. Straszewska 70

62-100 Wągrowiec
Polska, woj. wielkopolskie
telefon: +48 (67) 26 80 710

faks: +48 (67) 26 80 715

Dane  rejestrowe

RAPOOL Polska Sp. z o.o. :

Sąd Rejonowy w Poznaniu
XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000142209,
Kapitał zakładowy: 1.600.000 PLN,

Zarząd: Andrzej Duszejko, Leszek Goliński, Johannes Peter Angenendt, Dietmar Brauer