log

TEMPTATION F1 ... W DRODZE PO WYSOKIE PLONY

Odmiana z odpornością na TuYV

CROTORA F1 ...W WALCE Z KIŁĄ KAPUSTY

Odmiana z podwyższoną odpornością na kiłę kapusty
* Odmiany dostępne u wybranych dystrybutorów