log

Monitoring występowania pchełki rzepaczanej

TEMPTATION F1 ... W DRODZE PO WYSOKIE PLONY

Odmiana z odpornością na TuYV

Z hodowlą RAPOOL bezpiecznie dzisiaj i w przyszłości.

Nowa odporność na suchą zgniliznę kapustnych - RlmS

CROTORA F1 ...W WALCE Z KIŁĄ KAPUSTY

Odmiana z podwyższoną odpornością na kiłę kapusty
* Odmiany dostępne u wybranych dystrybutorów