Warunki uczestnictwa
w AKCJI RABATOWEJ 2018

 1. Kup minimum 8 jednostek siewnych odmian objętych akcją promocyjną, wprowadzanych do obrotu przez firmę RAPOOL Polska.
 2. Wypełnij formularz uczestnictwa poprzez platformę internetową www.rapool.pl prowadzoną przez RAPOOL Polska.
 3. Wydrukuj i podpisz formularz, a następnie wraz z kopiami dowodów zakupu (FV) wyślij na poniższy adres organizatora akcji rabatowej w nieprzekraczalnym terminie do 15.10.2018 r.
 4. Za spełnienie powyższych warunków otrzymasz rabat w wysokości 100zł, 70zł lub 20zł netto za zakup każdej jednostki siewnej według tabeli rabatów.
 5. Wypłata rabatów nastąpi przelewem na podstawie noty uznaniowej, którą uczestnik otrzyma po zweryfikowaniu przez organizatora przesłanego formularza uczestnictwa wraz z dowodami zakupu. Notę po otrzymaniu należy podpisać i odesłać na adres Rapool Polska w terminie 14 dni od jej otrzymania. Jest to warunek konieczny aby otrzymać przyznany rabat. Wpłata nastąpi najpóźniej do 15.12.2018 roku.

  Adres do wysyłki formularza:
  RAPOOL Polska sp. z o.o.
  AKCJA RABATOWA  2018
  ul. Straszewska 70
  62-100 Wągrowiec

Tabela rabatów

AKCJA RABATOWA 2018

RZEPAK OZIMY

RZEPAK OZIMY*

RZEPAK JARY

odmiany RAPOOL POLSKA dostępne u wybranych dystrybutorów.

 

*

RAPOOL Polska Sp. z o.o.

ul. Straszewska 70

62-100 Wągrowiec
Polska, woj. wielkopolskie
telefon: +48 (67) 26 80 710

faks: +48 (67) 26 80 715

Dane  rejestrowe

RAPOOL Polska Sp. z o.o. :

Sąd Rejonowy w Poznaniu
XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000142209,
Kapitał zakładowy: 1.600.000 PLN,

Zarząd: Andrzej Duszejko, Leszek Goliński, Johannes Peter Angenendt, Dietmar Brauer

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI RAPOOL Polska Sp. z o.o.