Rzepak to więcej niż tylko roślina, więcej niż tylko plon. Rzepak jest wszechstronny!

Rzepak dba o glebę obok plonu nasion dostarcza także 600 kg próchnicy. Zapewnia tym samym zrównoważoną żyzność gleby. Ponadto uprawa rzepaku ma działanie spowalniające zmiany klimatyczne, łan ma zdolność wiązania 1700 kg C/ha.
 
Z 2-3 kg nasion wysiewanych pomiędzy połową sierpnia a początkiem września w ciągu sezonu wegetacyjnego rzepak tworzy imponującą biomasę na poziomie 10-20 ton/ha. Ponadto dobrze rozwinięte rośliny potrafią skumulować ponad 100 kg azotu/ha tym samym zapobiegając jego stratom.
 
Rzepak to idealna roślina przedplonowa, zwiększa potencjał plonu pszenicy o 800 kg czyli o 10%. Jest to około 941 bochenków chleba więcej z hektara. Wystarcza to 10 osobom na rok.
 
1 hektar żółto kwitnącego pola rzepaku produkuję 36 kg pyłku i 144 kg nektaru, z którego pszczoły produkują 100 kg znakomitego miodu rzepakowego. Jest to ilość jaką w ciągu roku zużywa 88 osób.
 
Produkcja rzepaku uzupełnia dostawy białka wolnego od GMO w Europie. Z 1 ha rzepaku można wykarmić 3 krowy przez rok, które dostarczą 24 000 litrów mleka. Jest to taka ilość jaką w ciągu roku potrzebuję około 461 osób.
 
Średni plon rzepaku 3 500 kg dostarcza. 1600 litrów oleju rzepakowego oraz 2 300 kg wysokiej jakości śruty rzepakowej, która jest cenną paszą białkową wolną od GMO.