Wymagania klimatyczne

Uzyskiwanie wysokich plonów rzepaku uzależnione jest od dostępności wody oraz od przebiegu temperatur.

Optymalna ilość opadów dla uprawy rzepaku ozimego wynosi 600-700 mm. Bardzo istotnym elementem jest równomierny ich rozkład w okresie wegetacji. Do rozpoczęcia procesu kiełkowania roślina ta potrzebuje niewielkiej ilości wody, zazwyczaj wystarczy ok 50% masy nasienia. Należy pamiętać, że rzepak ozimy buduje w okresie jesiennym fundamenty pod przyszły plon i bez dostatecznego nawilgotnienia gleby w czasie kiełkowania i wschodów proces ten może być zagrożony. Największe zapotrzebowanie na wodę występuje wiosną na początku wegetacji oraz podczas kwitnienia i dojrzewania. Przyjmuje się, że podczas kwitnienia i dojrzewania średnio-miesięczne zapotrzebowanie na wodę wynosi ok 75 mm. Niedobór opadów w tym czasie skutkuje opadaniem kwiatków i słabym zawiązywaniem łuszczyn, a w czasie dojrzewania redukcją łuszczyn i MTZ.

W rozwoju jesiennym rzepak ozimy kumuluje sumę średnich temperatur na poziomie 700-850ºC. Wiosną potrzebuje dla wydania optymalnego plonu sumy 1550-1700ºC. Ze względu na pokrój jest rośliną, dla której ważnym parametrem jest zimotrwałość. Odpowiedni dobór odmiany oraz właściwe poprowadzenie łanu jesienią skutkuje wysoką odpornością na wymarzanie, szczególnie podczas przedwiośnia, w okresie jego największej wrażliwości.