Wymagania glebowe

Najlepszym stanowiskiem dla rzepaku są bardzo dobre lub dobre gleby kompleksów pszennych lub żytnich. 

Ważny warunkiem powodzenia uprawy jest zapewnienie uprawie uregulowanego odczynu, wysokiej żyzności oraz dobrej struktury gleby. Należy unikać uprawy na glebach oglejonych z podeszwą płużną oraz na glebach lekkich z systematycznie powtarzającymi się suszami glebowymi.