Przedplon

Najlepszymi przedplonami pod rzepak są rośliny wcześnie „schodzące” z pola i pozostawiające bardzo dobre stanowisko. 

Zaliczamy do nich koniczynę czerwoną, wczesne odmiany grochu, czy też mieszanki koniczyny z trawami. Niestety z tego typu przedplonami praktycznie się nie spotykamy. Zazwyczaj przedplonem dla rzepaku są zboża, najczęściej pszenica. Nie zaleca się uprawy rzepaku „po sobie” ze względu na zagrożenie zwiększoną ilością szkodników, chorób oraz chwastów. Stanowisko po rzepaku jest idealne dla wielu roślin następczych: pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego oraz  pszenżyta ozimego.