CHWASTY RZEPAKU

Większość gatunków chwastów występujących w rzepaku to chwasty jare, jednak część z nich ma tendencje do wschodów już podczas jesieni. Charakteryzują się znaczną wytrzymałością na niskie temperatury. Z obserwacji wiadomo, że jeżeli zimę przetrzyma rzepak to z pewnością także chwasty określane jako zimujące. Zwalczanie chwastów należy do podstawowych czynności ochrony roślin. To nieodzowne działanie aktualnie jest ujęte w ramy integrowanych metod ochrony. Oznacza to, że chwasty należy zwalczać wszystkimi dostępnymi metodami z jak najmniejszym udziałem środków chemicznych. Ich całkowite wyeliminowanie jest niemożliwe, ale na podstawie szeregu decyzji znacznie można obniżyć ich udział w ochronie.

Odchwaszczanie mechaniczne jest jednym z często popularyzowanych sposobów zwalczania chwastów. Jednak w przypadku rzepaków ma bardzo ograniczone zastosowanie. Bronowanie nie jest polecane. Jesienne, zwłaszcza wczesne zabiegi, mogą spowodować uszkodzenie systemu korzeniowego, wykonywane wiosną, gdy rzędy rzepaku zaczynają się zwierać powodują uszkodzenia części nadziemnej rzepaku. Rośliny mechanicznie uszkodzone są bardziej narażone na zainfekowanie przez suchą zgniliznę kapustnych, szarą pleśń i zgniliznę twardzikową. W przypadku podjęcia decyzji przeprowadzenia zabiegów mechanicznych można się spodziewać skuteczności w granicach 40–60%. Powinny one być uzupełnione zabiegami chemicznymi. Podstawową zasadą wykonywania zabiegów mechanicznych jest ich przeprowadzenie przed zabiegami doglebowymi.

Zabiegi mechaniczne zwalczania chwastów w rzepaku muszą być uzupełnione chemicznymi, których termin w dużej mierze jest związany z warunkami klimatycznymi. Dopuszczalne jest wykonywanie zabiegów do końca wegetacji jesiennej, co oznacza, że zaraz po zastosowaniu herbicydu może nastąpić obniżenie temperatury i rośliny wejdą w okres spoczynku zimowego. Optymalny termin wykorzystania środków powschodowych to okres od momentu wschodów do fazy nie starszej niż sześć, czasami osiem liści właściwych chwastów. Preparaty działające przez zielone części chwastów są skuteczniejsze po zaaplikowaniu we wczesnych fazach rozwojowych. Podstawową zasadą stosowania herbicydów o działaniu nalistnym jest ich aplikacja na rośliny suche.