Międzynarodowy Dzień Rzepaku EURORZEPAK 2019

Międzynarodowa  debata  przedstawicieli  Europejskiego  Stowarzyszenia  Producentów
Roślin  Oleistych (EOA), krajowych i europejskich związków branżowych przy udziale
rolników (ponad 300) i ekspertów w uprawie rzepaku. Podczas debaty omówione zostaną
problemy  związane  z  produkcją  biopaliw  i  nawożeniem  rzepaku  w  ekstremalnych
warunkach  pogodowych.  Odbędzie  się  prezentacja  polowa  odmian  rzepaku firmy RAPOOL oraz innych hodowców. Dwóch systemów ochrony roślin z SYNGENTA, INVIGO i kompleksowego nawożenia z YARA.

W programie:
10 00  - 10 40   Nawożenie rzepaku ozimego - dr Witold Szczepaniak, UP Poznań
10 40  - 12 40  Debata - Biopaliwa jako stabilny element w Polsce i krajach Unii  
                 Europejskiej - prowadzenie Karol Bujoczek, top agrar Polska
12 40   Zwiedzanie pola pokazowego: 2 systemy ochrony rzepaku INVIGO  
                 i SYNGENTA, kompleksowe nawożenie przez YARA, kolekcja odmian  
                 rzepaku ozimego (37 odmian)

13 30   Zwiedzanie poletek PDO w SDOO w Chrząstowie

SERDECZNIE ZAPRASZAMY