"Akademia rzepaku" w Pępowie

Sezon wegetacyjny rzepaku ozimego zbliża się ku końcowi. Przed nami kilka ostatnich tygodni wzrostu i wypełniania nasion. Jaka jest zatem kondycja roślin? O tym mogli się przekonać uczestnicy "Akademii rzepaku" w Pępowie na południu Wielkopolski.
 

Tegoroczne rokowania na plon są dobre. Mogli się o tym przekonać przybyli na  kolejną edycję "Akademii Rzepaku". Odbyła się ona w Pępowie (Wielkopolska) na polach stacji hodowlanej NPZ Lembke. Dla licznie zebranych uczestników przygotowaliśmy dwie sesje: polową i konferencyjną. W pierwszej dr Witold Szczepaniak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wyjaśniał w jaki sposób budowany jest plon. W prowadzonym doświadczeniu, które obejmowało dwa terminy siewu, pięć poziomów nawożenia azotem i sześć odmian można zaobserwować w jaki sposób odmiany wykorzystują główny składnik plonotwórczy jakim jest azot. Ponadto należy zwrócić uwagę, że odmiany posiadające odporność na wirusa żółtaczki rzepy zdecydowanie lepiej zarządzają wykorzystaniem skałdników, co pokazują przeprowadzone badania. Kolejnym prelegentem był Tomasz Mikulski szef stacji hodowlanej i hodowca rzepaku ozimego. Omówił on długą drogę do powstania-wyhodowania odmiany. Artur Kozera z firmy Rapool zaprezentował najnowszego mieszańca z odpornością na wirusa żółtaczki rzepy i odpornością na suchą zgniliznę kapustnych. Jest to odmiana DUKE F1. W części konferencyjnej duże zainteresowanie wzbudził wykład prof. Marka Korbasa z IOR w Poznaniu na temat chorób występujących w uprawie rzepaku. Dopełnieniem spotkania były wystąpienia partnerów "Akademii rzepaku" firmy BASF Polska na temat ochrony fungicydowej i herbicydowej rzepaku oraz firmy TradeCorp dotyczące innowacyjnych rozwiązań w odżywianiu dolistnym.

Dziękujemy za uczestnictwo w naszych warsztatach i już dzisiaj zapraszamy na kolejną edycję "Akademii rzepaku" w nowy sezonie wegetacyjnym. (czytaj więcej ...)

GALERIA ZDJĘĆ