Webinarium top agrar Polska&Rapool Polska

Ze względu na pandemię COVID-19 i obostrzenia sanitarne w lutym 2021 r. nie można było przeprowadzić tradycyjnych sześciu zimowych konferencji RAPOOL. Powstał zatem pomysł, aby wspólnie z top agrar Polska przygotować konferencję/webinarium. Założeniem było przedstawienie wszystkich najważniejszych elementów związanych z uprawą rzepaku. Konferencja nosiła tytuł „Jak profesjonalnie prowadzić uprawę rzepaku w warunkach zmieniających się warunków agrotechniczno-pogodowych”. Zaprezentowana została sytuacja na europejskim i światowym rynku rzepaku, najnowsze osiągniecia hodowli oraz nowe propozycje odmian rzepaku. Głównymi prelegentami byli znani naukowcy - praktycy, którzy przedstawili tematy dotyczące wiosennego nawożenia azotem oraz skutecznej ochrony roślin przed chorobami. Prof. Witold Szczepaniak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu omówił zagadnie związane z efektywnością wykorzystania azotu oraz prowadzone wspólnie z firmą Rapool doświadczenia. Prof. Marek Korbas z Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu wskazał na zagrożenia, którymi są choroby rzepaku oraz omówił jak można je skutecznie zwalczać. W webinarium udział wzięło 800 rolników, a post ze spotkania został obejrzany przez 18 tys. osób. 

Ze względu na pandemię COVID-19 i obostrzenia sanitarne w lutym 2021 r. nie można było przeprowadzić tradycyjnych sześciu zimowych konferencji RAPOOL. Powstał zatem pomysł, aby wspólnie z top agrar Polska przygotować konferencję/webinarium. Założeniem było przedstawienie wszystkich najważniejszych elementów związanych z uprawą rzepaku. Konferencja nosiła tytuł „Jak profesjonalnie prowadzić uprawę rzepaku w warunkach zmieniających się warunków agrotechniczno-pogodowych”. Zaprezentowana została sytuacja na europejskim i światowym rynku rzepaku, najnowsze osiągniecia hodowli oraz nowe propozycje odmian rzepaku. Głównymi prelegentami byli znani naukowcy - praktycy, którzy przedstawili tematy dotyczące wiosennego nawożenia azotem oraz skutecznej ochrony roślin przed chorobami. Prof. Witold Szczepaniak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu omówił zagadnie związane z efektywnością wykorzystania azotu oraz prowadzone wspólnie z firmą Rapool doświadczenia. Prof. Marek Korbas z Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu wskazał na zagrożenia, którymi są choroby rzepaku oraz omówił jak można je skutecznie zwalczać. W webinarium udział wzięło 800 rolników, a post ze spotkania został obejrzany przez 18 tys. osób.