Wyższe prognozowane zbiory rzepaku w sezonie 2021/22

International Grains Council (IGC) prognozuje w nadchodzącym roku gospodarczym wyższe zbiory rzepaku od czterech największych producentów na świecie - Kanady, UE, Chin i Indii. Konsumpcja pozostanie prawie niezmieniona. Według szacunków IGC oczekuje się, że światowa produkcja rzepaku wzrośnie z 70,4 mln ton w 2020/21 do 72,8 mln ton w 2021/22. IGC opiera tę prognozę na 2% wzroście globalnego areału oraz wzroście plonów. Oczekuje się, że światowe spożycie rzepaku na poziomie 72,9 mln ton zmniejszy się nieznacznie w porównaniu z rokiem poprzednim ze względu na silny popyt w Azji i Europie. Jednak pozostanie na wysokim poziomie.

International Grains Council (IGC) prognozuje w nadchodzącym roku gospodarczym wyższe zbiory rzepaku od czterech największych producentów na świecie - Kanady, UE, Chin i Indii. Konsumpcja pozostanie prawie niezmieniona. Według szacunków IGC oczekuje się, że światowa produkcja rzepaku wzrośnie z 70,4 mln ton w 2020/21 do 72,8 mln ton w 2021/22. IGC opiera tę prognozę na 2% wzroście globalnego areału oraz wzroście plonów. Oczekuje się, że światowe spożycie rzepaku na poziomie 72,9 mln ton zmniejszy się nieznacznie w porównaniu z rokiem poprzednim ze względu na silny popyt w Azji i Europie. Jednak pozostanie na wysokim poziomie.