Rzepak jest siedliskiem dla ptaków i innych zwierząt

Wokół plantacji rzepaku można zaobserwować zdecydowanie więcej owadów, które od połowy kwietnia do czerwca przyciągają żółto kwitnącymi i pachnącymi kwiatami, niż na polach zbóż i kukurydzy. Podobnie jest w przypadku ptaków. W sezonie lęgowym można zaobserwować ponad dwieście gatunków. Żółto kwitnące rośliny przyciągają również ssaki. W pobliżu możemy zauważyć sarny, jelenie, daniele i dziki. Także zające lubią przebywać na obrzeżach pól. Liście rzepaku odgrywają bardzo ważną rolę w odżywianiu saren - szczególnie wiosną. Lisy i borsuki budują nory w pobliżu plantacji.

Wokół plantacji rzepaku można zaobserwować zdecydowanie więcej owadów, które od połowy kwietnia do czerwca przyciągają żółto kwitnącymi i pachnącymi kwiatami, niż na polach zbóż i kukurydzy. Podobnie jest w przypadku ptaków. W sezonie lęgowym można zaobserwować ponad dwieście gatunków. Żółto kwitnące rośliny przyciągają również ssaki. W pobliżu możemy zauważyć sarny, jelenie, daniele i dziki. Także zające lubią przebywać na obrzeżach pól. Liście rzepaku odgrywają bardzo ważną rolę w odżywianiu saren - szczególnie wiosną. Lisy i borsuki budują nory w pobliżu plantacji.