AUSTRALIA – duży spadek produkcji upraw ozimych

Po trzech kolejnych rekordowych latach produkcji prognozuje się, że całkowita australijska produkcja upraw ozimych spadnie o 34% do 44,9 mln ton w sezonie 2023/24. Jest to około 3% poniżej 10-letniej średniej wynoszącej 46,4 mln ton. Przewidywane plony będą poniżej średniej. Wynika to z faktu prognozowanej, w okresie zimowym i wiosennym, mniejszej ilości opadów.

Przewiduje się, że produkcja canoli spadnie o 41% do 4,9 mln ton, czyli o około 15% powyżej 10-letniej średniej.

Zagrożeniem dla sezonu 2023/24 jest możliwość wystąpienia zjawiska El Niño, które prawdopodobnie przyniesie niższe opady deszczu we wschodniej Australii. To może dodatkowo pogorszyć sytuację upraw, wpływając na ich plony i wydajność.