Wirus żółtaczki rzepy (Turnip Yellows Virus – TuYV)

Liście– antocyjanowe przebarwienia na brzegach liści. Powierzchnia blaszki zredukowana. Chore liście lekko wznoszą się ku górze, a wraz z rozwojem choroby przebarwiają się na fioletowoburaczkowo. Zmniejszeniu ulega także liczba rozgałęzień bocznych.

Szkodliwość

Przy silnym wystąpieniu choroby straty mają znaczenie gospodarcze. Obecność wirusa powoduje zmniejszenie plonu nasion (nawet do 50%) i jego jakości, zwłaszcza dotyczy to zaolejenia nasion.