Przyroda budzi się do życia, rzepak „wystartował”!

Przyroda obudziła się do życia. Rzepak rozpoczął intensywny wzrost.

Głekoki system palowy to zabezpieczenie przed suszą.
 Głekoki system palowy to zabezpieczenie przed suszą.
W końcu marca i na początku kwietnia wystąpiły duże nocne spadki temperatur. W niektórych regionach dochodziły do -10oC. Szczególnie w zachodniej części Polski, gdzie wegetacja rozpoczyna się wcześniej, pojawiły się uszkodzenia pędów głównych i pęknięcia łodyg wywołane spadkiem temperatury. Może to skutkować bezpośrednimi startami mrozowymi, ale także wtórnymi spowodowanymi przez choroby. W konsekwencji może dojść do utraty części plonu.  Dlatego pamiętajmy o wykonaniu zabiegów fungicydowych, oraz w miarę potrzeb insektycydowych. Dostarczajmy dolistnie składników pokarmowych oraz preparatów przyśpieszających regenerację i poprawiających kondycję (aminokwasy, biostymulatory itp.). Rzepak do swojego wzrostu potrzebuje składników odżywczych, wody, temperatury i energii słonecznej.  

Aby osiągnąć określoną fazę rozwojową rzepak powinien skumulować ściśle określoną sumę temperatur efektywnych (suma średnich temperatur dobowych), a wygląda to następująco:

- 900oC-dni - początek wydłużania pędu, (rozeta) 

- 1050oC-dni – pęd 20 cm

- 1080oC-dni - „zielony pąk” na pędzie głównym, pąki kwiatowe widoczne z góry

- 1150oC-dni -„zielony pąk” na pędach bocznych, paki kwiatowe widoczne z góry

- 1200oC-dni -„żółty pąk”, widoczne pierwsze płatki w pąkach pędu głównego

- 1450oC-dni - pełnia kwitnienia: otwartych 50% kwiatów w kwiatostanie

- 1600oC-dni  - pojedyncze rośliny kończą kwitnienie – dokwitanie

- 1600oC-2100oC-dni - formowanie i rozwój łuszczyn

- 2400oC-dni - dojrzałość pełna (nasiona we wszystkich prawie łuszczynach brązowoczarne i twarde)

W bieżącym sezonie wegetacyjnym najprawdopodobniej największym zagrożeniem będzie niewystarczająca ilość wody. Już teraz na polach widać niedobory wilgoci, szczególnie obserwujemy to w gospodarstwach, które wykonują siewy roślin jarych. Jak wynika z obserwacji, rzepak ozimy ma bardzo dobrze rozwinięty system korzeniowy i powinien poradzić sobie z okresowymi suszami. Należy zwrócić uwagę, że w takich warunkach najlepiej poradzą sobie odmiany średniowcześnie dojrzewające, a takie właśnie proponuje hodowla Rapool.