AKCJA RABATOWA 2021

Rozpoczynamy kolejną edycję Akcji Rabatowej. Kupując odmiany TEMPTATION, DUKE, ATORA, PRINCE, CROME, CROTORA i PHOENIX CL możesz uzyskać rabaty w wysokości od 80 do 120 zł za jednostkę siewną!

Warunki uczestnictwa w AKCJI RABATOWEJ 2021


1  Kup minimum 5 jednostek siewnych odmian objętych akcją promocyjną,
wprowadzanych do obrotu przez firmę RAPOOL Polska.


2  Wypełnij formularz uczestnictwa poprzez platformę internetową www.rapool.pl
prowadzoną przez RAPOOL Polska.


3  Wydrukuj  i  podpisz  formularz,  a  następnie  wraz  z  kopiami  dowodów
zakupu (FV) wyślij na adres organizatora akcji rabatowej w nieprzekraczalnym
terminie do 15.10.2021 r.

   
RAPOOL Polska sp. z o.o., AKCJA RABATOWA 2021,    
ul. Straszewska 70, 62-100 Wągrowiec


4  Za  spełnienie  powyższych  warunków  otrzymasz  rabat  w  wysokości
120 zł, 100 zł lub 80 zł netto
za zakup każdej jednostki siewnej według tabeli
rabatów.


5  Wypłata rabatów nastąpi przelewem na podstawie noty uznaniowej, którą
uczestnik otrzyma po zweryfikowaniu przez organizatora przesłanego formularza
uczestnictwa wraz z dowodami zakupu. Notę po otrzymaniu należy podpisać
i odesłać na adres Rapool Polska w terminie 14 dni od jej otrzymania. Jest to
warunek konieczny aby otrzymać przyznany rabat. Wpłata nastąpi najpóźniej
do 15.12.2021 roku.

O szczegóły Akcji Rabatowej 2021 pytaj DORADCÓW HANDLOWYCH RAPOOL POLSKA

REJESTRACJA

ZAPRASZAMY

ZESPÓŁ RAPOOL POLSKA

Warunki uczestnictwa w AKCJI RABATOWEJ 2021


1  Kup minimum 5 jednostek siewnych odmian objętych akcją promocyjną,
wprowadzanych do obrotu przez firmę RAPOOL Polska.


2  Wypełnij formularz uczestnictwa poprzez platformę internetową www.rapool.pl
prowadzoną przez RAPOOL Polska.


3  Wydrukuj  i  podpisz  formularz,  a  następnie  wraz  z  kopiami  dowodów
zakupu (FV) wyślij na adres organizatora akcji rabatowej w nieprzekraczalnym
terminie do 15.10.2021 r.

   
RAPOOL Polska sp. z o.o., AKCJA RABATOWA 2021,    
ul. Straszewska 70, 62-100 Wągrowiec


4  Za  spełnienie  powyższych  warunków  otrzymasz  rabat  w  wysokości
120 zł, 100 zł lub 80 zł netto
za zakup każdej jednostki siewnej według tabeli
rabatów.


5  Wypłata rabatów nastąpi przelewem na podstawie noty uznaniowej, którą
uczestnik otrzyma po zweryfikowaniu przez organizatora przesłanego formularza
uczestnictwa wraz z dowodami zakupu. Notę po otrzymaniu należy podpisać
i odesłać na adres Rapool Polska w terminie 14 dni od jej otrzymania. Jest to
warunek konieczny aby otrzymać przyznany rabat. Wpłata nastąpi najpóźniej
do 15.12.2021 roku.

O szczegóły Akcji Rabatowej 2021 pytaj DORADCÓW HANDLOWYCH RAPOOL POLSKA

REJESTRACJA

 

 

 

ZAPRASZAMY

ZESPÓŁ RAPOOL POLSKA