Najwyższa efektywność zastosowanego azotu to cel pracy hodowców.

Jeanne Geißler, Product Manager International Oil Crops, RAPOOL RING GmbH

 

Rys. 1: Efektywność N: do 28% mniej N potrzebne do wytworzenia 1 tony oleju
 Rys. 1: Efektywność N: do 28% mniej N potrzebne do wytworzenia 1 tony oleju
Azot i jego wpływ na plon od wielu sezonów jest tematem prowadzonych badań hodowlanych. Głównym kryterium prowadzonej selekcji jest poszukiwanie takich komponentów do krzyżowania aby uzyskać odmiany, które w optymalny sposób wykorzystają każdą jednostkę zastosowanego azotu. Od 2016 roku prace zostały rozszerzone na sieć stacji hodowlano-doświadczalnych zlokalizowanych na terenie Europy. Tym samym chcemy uzyskać dane dotyczące najnowszych odmian mieszańcowych uprawianych w różnych warunkach
glebowo-klimatycznych na wysokim lub niskim poziomie nawożenia azotem. Wnioski w 2020 roku były takie same jak we wcześniejszych latach badań. Odmiany z hodowli Rapool, testowane w Europie, zarówno przy wysokim jak i niskim poziome nawożenia N wykazywały najwyższą efektywność przetworzenia zastosowanej dawki azotu w plon. Postęp  hodowlany  widoczny  jest  w  doświadczeniach prowadzonych  przez  dr  Andreasa  Stahl  z  Uniwersytetu w Giessen. Przeanalizował on efektywność plonotwórczą starych i nowych odmian mieszańcowych. Badania prowadzone były zarówno przy niskiej jak i wysokie podaży azotu. Zaprezentowane wyniki (rys.1) bardzo wyraźnie wskazują, że nowe genetycznie odmiany mieszańcowe mogą generować wyższy plon z tej samej dawki zastosowanego nawozu. To doświadczenie jasno wskazuje na czym polega hodowla. Jeżeli uzyskujesz taki sam plon przy mniejszej ilości azotu to  znaczy,  że  przy  standardowej  dawce  wyprodukujesz go więcej.

Rys. 2: Bardzo wysoka wydajność TEMPTATION F1 na obu poziomach  nawożenia N
 Rys. 2: Bardzo wysoka wydajność TEMPTATION F1 na obu poziomach nawożenia N
O wysokiej efektywności azotu świadczą  badania  prowadzone  z  nowymi odmianami  mieszańcowymi,  w  których w porównaniu do średniej, nowe
mieszańce wykazywały od 10 do 15% wyższe  plony  niezależnie  czy  były nawożone  stosowaną  w  praktyce dawką (około 160 kg N) czy 60% dawki
podstawowej.  Na  uwagę  zasługuje odmiana  TEMPTATION  F1,  która w  badanych  lokalizacjach  plonowała najwyżej. Szczególnie na niskim pozio-
mie nawożenia N, gdzie uzyskała 10% wyższy plon w porównaniu do średniej (rys.  2).  Ogólnie  różnica  w  plonie pomiędzy  wariantami  nawożenia  N
wyniosła zalewie 0,26 dt/ha. Może ona być zrekompensowana niższymi nakładami na azot oraz wyższą zawartością tłuszczu,  która  wzrosła  w  2020  roku średnio  w  badanych  lokalizacjach
o 0,4%.

Rys. 3 : Efektywność N: przychód (plon x 370 €/t) – koszt N (€/kg))
 Rys. 3 : Efektywność N: przychód (plon x 370 €/t) – koszt N (€/kg))
Obserwacje te potwierdzają, że cel jaki postawiał sobie hodowla czyli poszukiwanie odporności na choroby grzybowe (Phoma), wirusowe (TuYV) oraz silny i głęboki system korzeniowy odgrywają  kluczową  rolę  w  procesie podnoszenia  efektowności  wykorzystania azotu. Będzie się ona podnosiła
w każdej nowej generacji mieszańców. Nowe odmiany mieszańcowe z hodowli RAPOOL dają możliwość wyboru między standardowym nawożeniem N, a niskonakładowym, przy czym nie ponosimy z  tego  tytułu  strat  w  ilości  plonu.Jeżeli musimy zmniejszyć nawożenie N w związku z ograniczeniami prawnymi lub środowiskowymi nie narażamy się na straty związane z obniżeniem rentowności uprawy, co widać na rys.3.