Informacje ze światowego rynku rzepaku - aktualizacja marzec 2022

Informacja przygotowana przez ISTA Mielke GmbH – analizy i prognozy dotyczące globalnego rynku rzepaku, oleju, tłuszczy oraz śruty, Hamburg, Niemcy. Więcej informacji o profilu firmy oraz poszczególnych usługach na stronie www.oilworld.de

W pierwszych dwóch tygodniach marca ceny surowców rolnych osiągnęły bardzo wysokie poziomy. W tygodniu kończącym się 17 marca ceny rzepaku w Europie wzrosły do rekordowego poziomu ponad 900 euro w kontraktach gotówkowych i terminowych. Zbliżający się poważny niedobór podaży oleju słonecznikowego w UE w kwietniu i maju zwiększa popyt przemysłu spożywczego na olej rzepakowy. Niestety mniejsza podaż rzepaku w Europie Środkowej będzie ograniczać przetwórstwo.

 

Ceny rzepaku w Europie już w styczniu osiągały rekordowe poziomy. Wynikało to z deficytu produkcji w Kanadzie, niższej niż oczekiwano produkcji soi w Ameryce Południowej oraz zmniejszonej dostępnością oleju palmowego na eksport w Azji Południowo-Wschodniej. W lutym ceny zostały skorygowane przez znacznie wyższe niż oczekiwano zbiory canoli w Australii.

Jednak ceny ponownie gwałtownie wzrosły po inwazji Rosji na Ukrainę. Prawdopodobnie europejscy konsumenci oleju i śruty rzepakowej odczują dotkliwe skutki w perspektywie krótko- i średnioterminowej. Istnieje duże ryzyko, że ilości ukraińskiego rzepaku nie będą dostępne w okresie lipiec/czerwiec 2022/23.

W minionych pięciu sezonach (wliczając pierwsze dziewięć miesięcy sezonu 2021/22), europejskie tłocznie oleju importowały średnio 2,1 miliona ton rzepaku z Ukrainy. W nadchodzącym sezonie istnieje bardzo duże zagrożenie zmniejszeniem podaży rzepaku z Ukrainy. Zdaniem obserwatorów możliwy jest spadek średnich plonów o 20-30% jeżeli w nadchodzących tygodniach nie zostaną zastosowane nawozy i środki ochrony roślin. Wpływa to na notowania cen na giełdzie Matif, na której wzrastają ceny rzepaku z nowych zbiorów.

Na wzrost cen wpływ miało obniżenie prognozy zbiorów rzepaku w 2022 r. przez Coceral. Według prognozy produkcja rzepaku w UE wyniesie 17,7 mln ton. Jest to spadek o 0,7 mln ton w stosunku do szacunków z grudnia ubiegłego roku.

Najnowsze szacunki OIL WORLD są obecnie bardziej optymistyczne, zwłaszcza dla Polski, Rumunii i krajów bałtyckich, i prognozują produkcję rzepaku w UE-27 na poziomie 18,7 mln ton w bieżącym sezonie (wobec 17,1 mln ton w 2021 r.).