AKCJA RABATOWA 2022

Kupując odmiany mieszańcowe rzepaku ozimego JUREK, TEMPTATION, DUKE, PRINCE, ATORA, CROCANT, CROTORA, CROME, BEATRIX CL oraz  PHOENIX CL możesz uzyskać rabaty w wysokości od 80 do 130 zł za jednostkę siewną!

 

Warunki uczestnictwa w AKCJI RABATOWEJ 2022

 

1  Kup minimum 5 jednostek siewnych odmian objętych akcją promocyjną,

wprowadzanych do obrotu przez firmę RAPOOL Polska.

 

2  Wypełnij formularz uczestnictwa poprzez platformę internetową www.rapool.pl

prowadzoną przez RAPOOL Polska.

 

3  Wydrukuj  i  podpisz  formularz,  a  następnie  wraz  z  kopiami  dowodów

zakupu (FV) wyślij na adres organizatora akcji rabatowej w nieprzekraczalnym

terminie do 15.10.2022 r.:

RAPOOL Polska sp. z o.o., AKCJA RABATOWA 2022,   

ul. Straszewska 70, 62-100 Wągrowiec

 

4  Za  spełnienie  powyższych  warunków  otrzymasz  rabat  w  wysokości

130 zł, 110 zł lub 80 zł netto za zakup każdej jednostki siewnej według tabeli

rabatów.

 

5  Wypłata rabatów nastąpi przelewem na podstawie noty uznaniowej, którą

uczestnik otrzyma po zweryfikowaniu przez organizatora przesłanego formularza

uczestnictwa wraz z dowodami zakupu. Notę po otrzymaniu należy podpisać

i odesłać na adres Rapool Polska w terminie 14 dni od jej otrzymania. Jest to

warunek konieczny aby otrzymać przyznany rabat. Wpłata nastąpi najpóźniej

do 15.12.2022 roku.

O szczegóły Akcji Rabatowej 2022 pytaj DORADCÓW HANDLOWYCH RAPOOL POLSKA

REJESTRACJA uczestników