RAPOOL jest już 20 lat na rynku w Polsce

Nasiona rzepaku hodowli RAPOOL pod własnym brendem (pierwotnie AgroBras) pojawiły się po raz pierwszy na polskim rynku 20 lat temu, kiedy to pierwsza spółka Rapool Ring GmbH założona poza granicami Niemiec rozpoczęła swoją działalność.

Od roku 2004 na rynek trafił materiał siewny przygotowany we własnej,  nowo wybudowanej  hali produkcyjnej wyposażonej w najnowocześniejszą linię do przerobu nasion.  Przygotowywany wówczas materiał siewny w większości stanowiły bardzo popularne wtedy, populacyjne odmiany rzepaku ozimego, jak LIRAJET, WOTAN czy LISEK.

Jednak już od samego początku ambicją Rapool Polska było wprowadzanie na polski rynek  nowych odmian mieszańcowych. Pierwszymi były  KRONOS F1 i BALDUR F1.  

W kolejnych latach marka Rapool kojarzona była coraz bardziej ze zdobywającymi rynek  odmianami mieszańcowym rzepaku, spośród których na szczególne wyróżnienie zasługuje wieloletni lider takich odmian  –  VISBY F1. Następnymi odmianami, które nadawały ton w uprawie tej popularnej rośliny w Polsce były MERCEDES F1, ATORA F1, czy bardzo popularny ROHAN F1.  Nie sposób tutaj nie wspomnieć o pionierskiej roli naszych hodowców w hodowaniu odmian o podwyższonej odporności na kiłę kapustnych i sztandarowej odmianie MENDEL F1.

Hodowcy Rapool wielką wagę w swoich pracach hodowlanych przywiązują do wprowadzenia w nowo tworzonych odmianach możliwie największego kompleksu cech odporności na biotyczne i abiotyczne zagrożenia. Takie odmiany po prostu znacznie zwiększają pewność plonowania, nawet w  podwyższonych warunkach stresowych, z którymi niestety ostatnio coraz częściej mamy do czynienia.     

Oprócz tworzenia nowych odmian, ważną dziedziną produkcji kwalifikowanego materiału siewnego jest tzw. hodowla zachowawcza, na którą nasi specjaliści zwracają szczególną uwagę. Zapewnia ona bowiem, homogeniczność i stałość odmiany, oraz tak ważną dla praktyki rolniczej wierność plonowania w kolejnych latach.