NIEMCY – wzrost importu rzepaku do UE o 45%

Pomimo znacznie większych niż w ubiegłym roku zbiorów rzepaku w Europie wzrasta import tego surowca do UE-27.  Przekracza on znacznie poziom z ubiegłego roku. Od lipca do lutego z krajów spoza Unii Europejskiej do krajów członkowskich sprowadzono już ponad 4,6 miliona ton. Jest to wzrost o 45% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Obok dużej podaży unijnego rzepaku, głównym powodem tak dużego importu jest jego dostępność i ceny na światowych rynkach.