Akcja Rabatowa 2023

Prezentujemy kolejną edycję Akcji Rabatowej. Kupując odmiany JUREK, TEMPTATION, DUKE, ATORA, CROCANT, CROME, CCROMAT, CROTORA, BEATRIX możesz uzyskać rabaty w wysokości od 80 do 150 zł za jednostkę siewną.

Uruchomienie platformy rejestracyjnej nastapi 30 czerwca 2023 r.

 

Warunki uczestnictwa w AKCJI RABATOWEJ 2023


1.  Kup minimum 5 jednostek siewnych odmian objętych akcją promocyjną, wprowadzanych do obrotu przez firmę RAPOOL Polska.


2. Wypełnij formularz uczestnictwa poprzez platformę internetową www.rapool.pl prowadzoną przez RAPOOL Polska.


3. Wydrukuj  i  podpisz  formularz,  a  następnie  wraz  z  kopiami  dowodów zakupu (FV) wyślij na adres organizatora akcji rabatowej w nieprzekraczalnym terminie do 15.10.2023 r.

RAPOOL Polska sp. z o.o., AKCJA RABATOWA 2023,    
ul. Straszewska 70, 62-100 Wągrowiec


4. Za  spełnienie  powyższych  warunków  otrzymasz  rabat  w  wysokości 150 zł, 120 zł lub 80 zł netto za zakup każdej jednostki siewnej według tabeli rabatów.


5. Wypłata rabatów nastąpi przelewem na podstawie noty uznaniowej, którą uczestnik otrzyma po zweryfikowaniu przez organizatora przesłanego formularza uczestnictwa wraz z dowodami zakupu. Notę po otrzymaniu należy podpisać i odesłać na adres Rapool Polska w terminie 14 dni od jej otrzymania. Jest to warunek konieczny aby otrzymać przyznany rabat. Wpłata nastąpi najpóźniej do 15.12.2023 roku.

O szczegóły Akcji Rabatowej 2023 pytaj DORADCÓW HANDLOWYCH RAPOOL POLSKA

REJESTRACJA