Informacje ze światowego rynku rzepaku - aktualizacja maj/czerwiec 2023

Informacja przygotowana przez ISTA Mielke GmbH – analizy i prognozy dotyczące globalnego rynku rzepaku, oleju, tłuszczy oraz śruty, Hamburg, Niemcy. Więcej informacji o profilu firmy oraz poszczególnych usługach na stronie www.oilworld.de

 

Aktualnie na świecie obserwujemy rozbieżność pomiędzy podażą a popytem. Światowe dostawy rzepaku i canoli w sezonie 2023/24 mają nadal rosnąć, natomiast popyt na olej rzepakowy jest obecnie ograniczony z powodu kryzysu na europejskim rynku biodiesla.

Obecnie niezwykle małe premie lub rabaty cen oleju rzepakowego w stosunku do oleju sojowego, słonecznikowego i palmowego mogą być jedynie tymczasowe, biorąc pod uwagę znacznie większy miesięczny handel tymi olejami. Wstępne szacunki wskazują na spowolnienie wzrostu globalnej produkcji olejów i tłuszczów w latach 2023/24, sprzyjając przetwarzaniu wysokowydajnych nasion oleistych (rzepak).

Wzrost światowej produkcji oleju słonecznikowego i rzepakowego zmniejszy się z 4,1 mln ton w sezonie 2022/23 do zaledwie 1,3 mln ton w sezonie 2023/24. Bilans oleju palmowego również ulegnie ograniczeniu ze względu na zbliżające się problemy produkcyjne w Azji Południowo-Wschodniej. Gwałtowny spadek wzrostu areału, pogarszająca się struktura wiekowa plantacji i różne inne problemy zmniejszyły ostatnio plony i produkcję oleju palmowego znacznie poniżej produktywności. Niektóre regiony Malezji i Indonezji odnotowały ostatnio opady poniżej średniej i wyższe temperatury. Dalszy rozwój sytuacji pogodowej będzie ściśle monitorowany. Przewiduje się, że El Niño potrwa co najmniej do końca 2023 r., istnieje większe prawdopodobieństwo wystąpienia opadów poniżej średniej i ponadprzeciętnych temperatur w regionach produkcji oleju palmowego w Indonezji, Malezji i Tajlandii. Miałoby to negatywny wpływ na produkcję oleju palmowego w 2024 roku.

Globalna zależność od oleju sojowego wzrośnie w sezonie 2023/24. W przeciwieństwie do innych nasion oleistych oczekuje się, że ogólna podaż soi będzie wyższa w przyszłym sezonie. Jednak soja ze stosunkowo niską zawartością oleju wynoszącą około 19-20%, nie może rozwiązać globalnego niedoboru olejów i tłuszczów bez wytworzenia nadwyżki śruty. Oczekuje się, że ceny rzepaku i słonecznika wzrosną w stosunku do cen soi w sezonie 2023/24. Rosnący „rynek oleju” sprawia, że nasiona oleiste o wysokiej wydajności tłuszczu będą bardziej wartościowe.

Spodziewamy się, że rekordowe zapasy i wysokie plony, na półkuli północnej, spowodują wzrost globalnej podaży rzepaku do poziomu 92-93 mln t w sezonie 2023/24, co oznacza wzrost o 3-4 mln t w porównaniu z rokiem poprzednim i znacznie powyżej 76,2 mln t w sezonie 2021/22. OIL WORLD prognozuje światową produkcję rzepaku na poziomie około 77,5 mln t w przyszłym sezonie, co oznacza spadek o 1,8 mln t w porównaniu z rekordowymi 79,3 mln t w sezonie 2022/23, ale nadal jest to drugi co do wielkości wynik w historii.

Przyszłościowy dalszy wzrost produkcji rzepaku w UE i znacznie wyższe zapasy początkowe ograniczają import rzepaku i canoli do UE do szacowanego poziomu 5,5 mln ton w okresie czerwiec/lipiec 2023/24, w porównaniu z rekordowymi 6,9 mln ton oczekiwanymi w bieżącym sezonie. Porównywalnie niskie ceny w UE z dyskontem w wysokości 20-30 USD w stosunku do kanadyjskiej canoli również prawdopodobnie ożywią europejski eksport rzepaku.