50 lat (R) EWOLUCJI W UPRAWIE RZEPAKU W EUROPIE

 

50 lat ( R ) EWOLUCJI W UPRAWIE RZEPAKU w EUROPIE

 

Do 2000 roku dużą rolę w uprawie odegrały odmiany populacyjne LESIRA, JETNEUF, LIBRAVO, LIROPA LIRAJET, LISEK. Następnie na rynku pojawiły się nowe wyhodowane  odmiany mieszańcowe: TALENT F1, KRONOS F1, MENDEL F1, VISBY F1, ATORA F1, JUREK F1, TEMPTATION F1 i inne. Z sukcesem zaadaptowały się one na polach uprawnych w całej Europie.

 

Wprowadziliśmy i wykorzystujemy w hodowli nowe techniki i technologie między innymi: chromatografie gazową do pomiaru zawartości glukozynolanów, NIRS spektroskopii bliskiej podczerwieni dla określania zawartości oleju, białka, kwasów erukowych itd., technologie markerowe do określania i „mapowania genów”. Wykorzystujemy systemy hodowli MSL i Ogura, techniki haploidalne. Pracujemy z nowymi rozwiązaniami – zautomatyzowanymi czujnikami i dronami  do selekcji genomowej z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

 

Innowacyjne "wizje", optymizm hodowlany i radość z tworzenia były motorem napędowym w poszukiwaniu odmian, które stanowią zarówno cenne źródło wysoko jakościowego oleju jak i paszę białkową dla zwierząt. Byliśmy i jesteśmy pionierami we wprowadzaniu genetycznie nowych rozwiązań w celu zwiększenia rentowności uprawy i produkowaniu żywności w zrównoważonych systemach.

 

Rozwinięciem długiej historii wprowadzania rozwiązań dostosowanych do oczekiwań plantatorów rzepaku jest zarejestrowanie i wprowadzenie w bieżącym sezonie nowej odmiany o rozszerzonej odporności na najczęściej występujące rasy  kiły kapusty. W odmianie CREATE F1  połączyliśmy kilka cech: odporność na kiłę CRE1 z odpornością na choroby grzybowe i wirusowe oraz odpornością na pękanie i osypywanie się nasion. Tym samym zamykamy pewien etap ewolucji i przystępujemy do realizacji wyzwań przyszłości.