CROQUET F1

… nowa jakość w walce z kiłą kapustnych

Kiła kapustnych stanowi coraz większe zagrożenie w uprawie rzepaku. Główne przyczyny to najczęściej nieuregulowany odczyn gleby (brak wapnowania) oraz krótki płodozmian, czyli zbyt częste pojawianie się w nim rzepaku. Sprawcą choroby jest pierwotniak Plasmodiophora brassicae. Objawy widoczne są na korzeniach. Wczesne infekcje prowadzą do poważanego uszkodzenia systemu korzeniowego, a w konsekwencji do zamierania roślin. Z zarodników przetrwalnikowych w glebie wykluwają się zarodniki pływkowe, które infekują najpierw korzenie włośnikowe, a później skórkę korzenia. Tam pojawiają się w charakterystycznych naroślach korzeniowych miliony nowych zarodników przetrwalnikowych. Najskuteczniejszą metodą walki z patogenem jest zwalczanie samosiewów, wapnowanie oraz odpowiedni płodozmian. W przypadku, gdy chcemy uprawiać rzepak, a pole jest porażone kiłą jedynym rozwiązaniem jest wysiew odmian kiłoodpornych.

OPIS  ODMIANY

CROQUET F1 to najnowsza propozycja w segmencie odmian kiłoodpornych, zarejestrowana w 2016 roku we Francji. Charakteryzuje się bardzo szybkim rozwojem jesiennym. Sprawdza się w optymalnych, jak również opóźnionych siewach. Może być uprawiana na wszystkich rodzajach gleb, na których wystąpiło porażenie patogenem kiły. Wiosną powoli rozpoczyna wzrost i regenerację, co zmniejsza ryzyko uszkodzeń przez pojawiające się w tym okresie przymrozki. Odmiana średniowczesna w kwitnieniu i dojrzewaniu.

Dodatkowym atutem odmiany CROQUET F1 jest nowy rodzaj odporności na suchą zgniliznę kapustnych (Phoma lingam).

Odporność APR37 (Adult Plant Resistance) jest genetycznie różna od wszelkich znanych głównych oporności na Phomę, jej działanie polega na ochronie podstawy łodygi przed infekcją suchą zgnilizną.

PROFIL  ODMIANY

Przedstawione charakterystyki i opisy odmian zostały opracowane na podstawie oficjalnych wyników publikowanych przez Centralny Ośrodek Badania Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej, jak również najlepszej wiedzy i doświadczeń hodowców. Ze względu na dużą zmienność warunków środowiskowych mogą odbiegać od wyników uzyskanych w praktyce rolniczej i dlatego należy je rozumieć jako informacje o jakości i potencjale plonowania.

RAPOOL Polska Sp. z o.o.

ul. Straszewska 70

62-100 Wągrowiec
Polska, woj. wielkopolskie
telefon: +48 (67) 26 80 710

faks: +48 (67) 26 80 715

Dane  rejestrowe

RAPOOL Polska Sp. z o.o. :

Sąd Rejonowy w Poznaniu
XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000142209,
Kapitał zakładowy: 1.600.000 PLN,

Zarząd: Andrzej Duszejko, Leszek Goliński, Johannes Peter Angenendt, Dietmar Brauer

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI RAPOOL Polska Sp. z o.o.