AKCJA RABATOWA 2018

KLIKNIJ PO SZCZEGÓŁY

Rzepak ozimy należy do grupy roślin o najwyższych wymaganiach dotyczących zarówno stanowiska jak i agrotechniki. Ponadto bardzo ważnym elementem w uprawie jest wybór odpowiedniej odmiany o sprawdzonym potencjale plonowania. Aby właściwie dobrać odmianę do specyficznych warunków siedliska należy kierować się wynikami badań rejestrowych i porejestrowych w systemie PDOiR oraz własnymi obserwacjami i spostrzeżeniami dotyczącymi uprawy określonej odmiany. Do najważniejszych kryteriów tego wyboru zaliczamy: poziom i stabilność plonowania, zimotrwałość, odporność na choroby i warunki stresowe, podatność na wyleganie czy łatwość omłotu. W podejmowaniu decyzji mogą być pomocne wyniki plonowania odmian w poszczególnych regionach kraju publikowane przez COBORU.

W nadchodzącym sezonie chcielibyśmy polecić następujące odmiany rzepaku ozimego firmy RAPOOL, które sprawdziły się w specyficznych warunkach siedliskowych różnych regionów.

 

Tegoroczne nowości:

POPULAR F1 – Nowa siła plonu

Jest to nowa, zarejestrowana w 2014 r odmiana. Szczególnie polecamy ją wymagającym producentom rzepaku. Odmiana ta to idealna kombinacja najwyższych plonów nasion i oleju. W ostatnich latach badań rejestrowych i w systemie PDOiR zajmowała czołowe lokaty. W 2014 r osiągnęła najwyższy wśród rejestrowanych odmian plon wynoszący 115% wzorca. POPULAR F1 charakteryzuje się bardzo wysoką mrozoodpornością, w czasie badań w jednej z lokalizacji wytrzymał bez większych uszkodzeń temperatury do -20ºC. Jest odmianą powoli rozpoczynającą wiosenną wegetację, co przyczynia się do minimalizacji ryzyka uszkodzeń przez przymrozki. Ponadto odmiana ta charakteryzuje się wysoką zdrowotnością i odpornością na wyleganie.

 

SHREK F1 – Wczesny i wydajny

Odmiana zarejestrowana w 2014 r. Polecana plantatorom, którzy dla lepszej organizacji pracy poszukują odmian wcześnie dojrzewających. SHREK F1 wcześnie kwitnie i wcześnie dojrzewa. Charakteryzuje się dużym pokrojem, a jednocześnie wysoką odpornością na wyleganie. Cechą charakterystyczną jest mocny, silnie rozbudowany system korzeniowy, co pozwala uprawiać ją w regionach o słabszych warunkach klimatyczno-glebowych. W roku 2014 r. w badaniach porejestrowych uzyskała wysoki plon nasion, wynoszący 112% wzorca. W okres spoczynku zimowego wchodzi z szeroką, nisko rozłożoną rozetą, co wpływa na bardzo wysoką zimotrwałość.

 

Sprawdzone i stabilne w plonowaniu:

 

MARATHON F1 - … a jesienią sprinter

Odmiana sprawdzona na plantacjach produkcyjnych. Charakteryzuje się bardzo dużą szybkością rozwoju jesiennego, co pozwala na wysiew w opóźnionych terminach. Od „startu” tworzy bardzo silne rośliny, które bez problemów radzą sobie z trudniejszymi warunkami, dlatego wybitnie sprawdza się w uprawach uproszczonych. Ponadto jest to odmiana odporna na warunki stresowe spowodowane okresowymi niedoborami wody. MARATHON F1 to jedna z najniższych odmian rzepaku na rynku w Polsce, zajmuje czołowe miejsca w oficjalnych ocenach odporności na wyleganie. Równomiernie dojrzewa, pozwalając na znacznie zredukowanie kosztów zbioru.

 

 

MERCEDES F1 … wśród rzepaków

Odmiana sprawdzona zarówno w Europie, jak i w Polsce. Osiąga bardzo dobre i stabilne plony. Dobrze radzi sobie w uprawach uproszczonych oraz z trudnymi warunkami wschodów. W stan spoczynku zimowego wchodzi z silną kompaktową rozetą. Tworzy duże i mocne rośliny o wysokiej odporności na wyleganie. MERCEDES F1 charakteryzuje się wybitną, potwierdzoną w badaniach rejestrowych i na polach produkcyjnych, zimotrwałością i zdolnością regenerowania się po zimie. Odmiana z czołówki rankingów dotyczących zawartości oleju.

 

Uproszczenia płodozmianu, zbita struktura oraz nieuregulowany odczyn gleby prowadzą do pojawienia się zagrożenia wystąpienia strat w uprawach rzepaku. Główną przyczyna tego stanu rzeczy jest kiła kapustnych. Objawy to pojawiające się na korzeniach kuliste lub owalne narośla. Szkody powodowane przez kiłę kapustnych to przede wszystkim: słaby wzrost roślin, żółknięcie liści, więdnięcie i zamieranie roślin. Choroba występuje placowo i może prowadzić do całkowitej dyskwalifikacji upraw po zimie oraz ogromnych strat ekonomicznych. W związku z powyższym w pracach hodowlanych wyodrębniono odmiany z tolerancją na podstawowe rasy kiły kapustnych. Najnowsza zarejestrowana odmiana odporna na kiłę kapustnych to:

 

MENTOR F1 – Ekstraklasa na kiłę kapustnych

Jest to najnowsza z zarejestrowanych odmian odpornych na kiłę kapustnych – rejestracja 2015 r. Cechą charakterystyczną tej odmiany jest, oprócz tolerancji na kiłę kapustnych,  bardzo wysokie plonowanie. Badania rejestrowe pokazują, że MENTOR F1 dorównuje potencjałem plonowania standardowym odmianom mieszańcowym. W badaniach w 2014 r. osiągnęła 104% wzorca, co oznacza wyższy o 12% plon w porównaniu z innymi zarejestrowanymi odmianami odpornymi na kiłę kapustnych. Posiada bardzo dobrą zimotrwałość i odporność na wyleganie. Wysoka tolerancja na warunki stresowe pozwala sprawdzać się tej odmianie również w uprawach uproszczonych.

Dobór odmian
rzepaku ozimego
do warunków siedliska

RZEPAK OZIMY

RZEPAK OZIMY*

RZEPAK JARY

odmiany RAPOOL POLSKA dostępne u wybranych dystrybutorów.

 

*

RAPOOL Polska Sp. z o.o.

ul. Straszewska 70

62-100 Wągrowiec
Polska, woj. wielkopolskie
telefon: +48 (67) 26 80 710

faks: +48 (67) 26 80 715

Dane  rejestrowe

RAPOOL Polska Sp. z o.o. :

Sąd Rejonowy w Poznaniu
XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000142209,
Kapitał zakładowy: 1.600.000 PLN,

Zarząd: Andrzej Duszejko, Leszek Goliński, Johannes Peter Angenendt, Dietmar Brauer

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI RAPOOL Polska Sp. z o.o.