* Odmiany dostępne u wybranych dystrybutorów
Węgry

Węgry

Rzepak jest nadal najbardziej zyskowną rośliną oleistą

Z powierzchnią 300 000 ha rzepak ozimy jest jedną z głównych upraw na Węgrzech. W oparciu o roczne dane liczbowe dotyczące  rentowności głównych roślin uprawnych na Węgrzech (bez dotacji), otrzymanych od Instytutu Badawczego ds. Ekonomiki Rolnej (AKI), możemy uznać, że uprawa rzepaku jest bardzo opłacalna. Ostatnia analiza (2014 – 2018) pokazuje, że dochody z rzepaku w wysokości 222 €/ha zajmują pierwsze miejsce, drugie miejsce zajmuje kukurydza. Porównanie ze słonecznikiem (162 €/ha) oraz soją (57 €/ha) podkreśla jego wagę jako cennej uprawy przynoszącej zyski węgierskim rolnikom.  

Źródło: Instytut Badawczy ds. Ekonomiki Rolnej (AKI) 2019, 09.03.2020
Rosja

Rosja

Rzepak nadal utrzymuje wysokie tempo

Rosnący rynek rzepaku w Rosji musi wiązać się z ciągłym udoskonalaniem odmian. Rapool wspiera ten rozwój stale zmieniając swoje portfolio. Cieszymy się bardzo, że Rosyjska Państwowa Komisja ds. Odmian zarejestrowała 8 nowych odmian mieszańcowych rzepaku ozimego. Z pomocą odmian: ATORA, KELTOR, KICKER, KUGA, LEXION, RAGNAR, TEMPTATION oraz THURE mamy okazję zaoferować nowe mieszańce oraz wzbogacić już istniejące spektrum w Rosji.   

Źródło: Rapool International, 09.03.2020
Unia Europejska

Unia Europejska

Dostawy rzepaku pod presją

Na podstawie prognoz produkcji rzepaku (uwzględniając  zimę i wiosnę) zbiory w 2020 w 28 krajach UE szacuje się na 17,1 mln ton, w związku z tym krajowe tłocznie oleju nadal będą uzależnione w znacznym stopniu od importu rzepaku. Nieznacznie większe prognozy zbioru bazują na dobrze rozwiniętych łanach rzepaku w Niemczech, Francji i Rumunii. Większy wzrost produkcji jest ograniczany niższymi szacunkami w przypadku Danii, Szwecji oraz Łotwy gdzie warunki uprawy doprowadziły do słabej kondycji po zimie.   

Źródło: http://www.coceral.com/web/january%202020/1011306087/list1187970814/f1.html, 09.03.2020
WIELKA BRYTANIA

WIELKA BRYTANIA

Analiza porównawcza (benchmarking) - kluczowym narzędziem zwiększającym efektywność?

W celu porównania danych dotyczących produkcji z innymi rolnikami, brytyjska organizacja AJDB stworzyła narzędzie zwane Farmbench. Ostatnia analiza produkcji rzepaku w UK pokazała, że czołówka 25% plantatorów miała szczególnie niskie koszty środków ochrony roślin, nawozów i kosztów stałych. Ci rolnicy stosowali o 17% mniej nieorganicznych nawozów niż rolnicy z najwyższymi kosztami oraz zaoszczędzili 18% kosztów środków ochrony roślin. Głównym czynnikiem napędzającym marże są jednakże koszty pracy, jako że 25% czołowych gospodarstw pracuje na 286 hektarach przypadających na jednego pełnoetatowego pracownika podczas gdy najsłabiej wypadające 25% gospodarstw pracuje na 190 ha przypadających na jednego pracownika pełnoetatowego.

Źródło: AHDB Oilseedrape Benchmark Report 2019, Rebecca Brookes, 09.03.2020
Republika Czeska

Republika Czeska

Średnica szyjki korzeniowej jako narzędzie do prognozowania plonów?

Petr Baranyk (SPZO – Czeskie Stowarzyszenie Hodowców Rzepaku) przedstawił podczas swojej prezentacji na corocznym spotkaniu Hluk pod koniec listopada 2019 r. pozytywne prognozy zwiększenia produkcji rzepaku ozimego w Czechach w 2020. W oparciu o pomiary średnicy szyjki korzeniowej można opracować pierwsze prognozy plonów na nadchodzące żniwa. Łany rzepaku mające  obecnie 11,5 mm średnicy stanowią obiecującą podstawę wiosną, w porównaniu z 9,2 mm w zeszłym roku. Teoria ta potwierdziła się przy prognozach plonowania COCERAL (styczeń 2020), gdzie oszacowano wielkość plonu na 3,18 t/ha w 2020 w porównaniu z 3,07 t/ha w 2019.

Źródło: Petr Baranyk (SPZO), HLUK 2019, 09.03.2020
WIELKA BRYTANIA

WIELKA BRYTANIA

Rzepak pozostaje "problemową uprawą"

Sondaż kondycji upraw (EBS) organizowany przez Andersons Centre, ze wsparciem Stowarzyszenia Niezależnych Konsultantów ds. Upraw (AICC) każdego roku dokonuje oceny upraw po zimie. Obecne szacunki dla rzepaku ozimego pokazują kolejny spadek o 38 000 ha spowodowany krytycznymi warunkami w trakcie wegetacji, głównie przez deszczową jesień oraz silną presję ze strony pchełki rzepakowej (Psylliodes chrysocephala). Prognozowany areał uprawy przeznaczonych do zbioru w 2020 wynosi obecnie jedynie 361 000 ha.

Źródło: https://ahdb.org.uk/cereals-oilseeds/early-bird-survey, 09.03.2020