log
* Odmiany dostępne u wybranych dystrybutorów

DUKE F1    ... I WSZYSTKO JASNE

  • Wzorzec w oficjalnych badaniach COBORU
  • Średni plon względny 126% wzorca (47,4 dt/ha)
  • Wysoka zawartość tłuszczu w nasionach
  • Wyjątkowa zdrowotność gen TuYV oraz RLM7
  • Odporność na pękanie łuszczyn - pod shatter resistance
  • Bardzo dobra zimotrwałość
  • Wysoki wigor początkowy

DUKE F1 to mieszaniec z segmentu odmian z odpornością na wirusa żółtaczki rzepy (TuVY).

Skupia wiele cech pozytywnie wpływających na wysokość i niezawodność plonowania. Odmiana charakteryzująca się bardzo dobrą zdrowotnością. Doskonała kombinacja cech: 2 w 1 - podwójna odporność na choroby:

wirusowe – gen odporności na żółtaczkę rzepy  TuYV

grzybowe – gen odporności na suchą zgniliznę  RLM 7

W przypadku odmiany DUKE F1  dodatkowo wprowadzony został znany już gen RLM7 - odporności na suchą zgniliznę (Phoma lingam). Sucha zgnilizna kapustnych to spore zagrożenie dla uprawy rzepaku. Zarodnikowe stadium powstaje jesienią na resztkach pożniwnych. Aby ograniczyć presję choroby warto zwrócić uwagę na właściwe zmianowanie, a pozostawione resztki pożniwne głęboko przeorywać. Nie bez znaczenie jest też walka z samosiewami. W okresie jesiennym z owocników na resztkach pożniwnych zarodniki przenoszone są na młode rośliny. Następnie askospory kiełkują, sprzyja temu wyższa temperatura i wilgotność powietrza. Wtórnym źródłem infekcji są piknidia czyli czarne punkty na jasnobrązowych lub beżowych owalnych plamach w miejscu porażenia, uwalniają one zarodniki konidialne. Grzyb z liści przerasta przez ogonek liściowy do szyjki korzeniowej i wrasta do podstawy łodygi. Porażenie może następować przez zarodniki dwóch grzybów Leptosphaeria maculans (groźna w zachodniej części Polski) i Leptosphaeria biglobosa.

Cykl rozwojowy Phoma lingam (Leptosphaeria maculans/biglobosa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odmiana DUKE F1 może być uprawiana na glebach średnich i bardzo dobrych. Odmiana jest tolerancyjna na okresowe  susze, posiada bardzo ważną cechę – wysoką odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion (pod shatter resistance). Zapewnia to ochronę plonu w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych oraz  wydłuża okres optymalnego zbioru  nawet do 7-9 dni. Odmiana zalecana do uprawy w regionach, w których występuje duża presja ze strony mszyc (wektorów TuYV).  Rośliny średniej wysokości, odporne na wyleganie i łatwe w omłocie. DUKE F1 wcześnie rozpoczyna kwitnienie i średniowcześnie dojrzewa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrzej Dawidowicz, Doradca, Polska południowo-zachodnia, w firmie Rapool od 2007 r.

Rzepak ozimy Duke F1 jest najciekawszą odmianą na rynku. Występuje u niego szereg cech adaptacyjnych , pozwalających na równe stabilne plonowanie w naszych warunkach glebowo-klimatycznych. Plastyczny termin siewu, pozwala na szerokie okienko technologiczne przy uprawie. Musimy pamiętać o polowej zdolności wschodów. Niestety wschody w ostatnich latach są bardzo nierównomierne i to nie tylko z powodu suszy ale i szkodników około siewnych. Duke F1 bardzo dobrze się sprawdza przy wcześniejszych siewach , ze względu na odporność na wirusa żółtaczki rzepy. Dodatkowo jest to odmiana o zrównoważonym jesiennym wzroście i rozwoju. Daje nam to grubą nisko osadzoną szyjkę korzeniową i dobre przygotowanie do zimy. Gen odporności na Phomę zawarty w odmianie pozwala już jesienią korzystnie różnicować Duka F1 od innych odmian pod względem zdrowotności. Duke F1 szybko startuje z wiosny. Rozwija się równomiernie. Jest to odmiana, przy której nie mamy do czynienia z dominacją pędu wierzchołkowego, a rozgałęzienia boczne tworzą główną masę nadziemną. Oglądając tą roślinę w polu widzimy bardzo wyrównane łuszczyny. Duke F1 posiada szereg cech zdrowotnościowych i podwyższoną odporność na pękanie łuszczyn. Wszystkie te cechy przyczyniły się do tego, że Duke F1 został nowym wzorcem COBORU, a tylko równe, powtarzalne odmiany o bardzo wysokim stabilnym plonowaniu zostają tak uhonorowane. Zachęcam do odkrywania wyhodowanych przez Rapool odmian rzepaku, a szczególnie odmiany Duke F1, która zagwarantuje Państwu wysokie i stabilne plony.duke%20f1.png

DUKE F1