* Odmiany dostępne u wybranych dystrybutorów

CROQUET F1    ... NOWA JAKOŚĆ W WALCE Z KIŁĄ KAPUSTNYCH

CROQUET F1 to odmiana z wysoką odpornością na specyficzne rasy kiły kapustnych, zarejestrowana w 2016 roku w UE.

Charakteryzuje się bardzo szybkim jesiennym rozwojem. Sprawdza się w optymalnych jak również opóźnionych siewach. Może być uprawiana na wszystkich rodzajach gleb. Odmiana średniowczesna w kwitnieniu i dojrzewaniu.

Dodatkowym atutem odmiany CROQUET F1 jest nowy rodzaj odporności na suchą zgniliznę kapustnych (Phoma lingam). Odporność APR37 (Adult Plant Resistance) jest genetycznie różna od wszelkich znanych głównych oporności na Phomę, jej działanie polega na ochronie podstawy łodygi przed infekcją suchą zgnilizną.

CROQUET F1 - plonowanie odmian o wysokiej odporności na kiłę kapustnych na tle odmiany wrażliwej (% wzorca).