* Odmiany dostępne u wybranych dystrybutorów

CROQUET F1    ... NOWA JAKOŚĆ W WALCE Z KIŁĄ KAPUSTNYCH

  • Wysoka odporność na najczęściej występujące rasy kiły kapusty
  • Posiada nowy rodzaj odporności na suchą zgniliznę kapustnych - gen APR 37
  • Idealna w optymalnym i opóźnionym terminie siewu

CROQUET F1  to odmiana z wysoką odpornością na specyficzne rasy kiły kapusty,  zarejestrowana w 2016 roku we Francji. Charakteryzuje się bardzo szybkim jesiennym rozwojem. Sprawdza się w optymalnych jak również opóźnionych siewach. Może być uprawiana na wszystkich rodzajach gleb. Odmiana średniowczesna w kwitnieniu i dojrzewaniu.  Dodatkowym atutem odmiany CROQUET F1 jest nowy rodzaj odporności na suchą zgniliznę kapustnych (Phoma lingam). Odporność RLMS (dawniej APR37) jest genetycznie różna od wszelkich znanych głównych odporności na Phomę, jej działanie polega na ochronie podstawy łodygi przed infekcją suchą zgnilizną.

CROQUET F1 - plonowanie odmian o wysokiej odporności na kiłę kapusty na tle odmiany wrażliwej (% wzorca).