* Odmiany dostępne u wybranych dystrybutorów

ATORA F1    ...SPRAWDZONA GWIAZDA NA RYNKU

  • Bardzo wysoki potencjał plonowania, średnio 116% wzorca
  • Średni plon bezwzględny na poziomie 45,9 dt/ha
  • Bardzo wysoka zawartość tłuszczu niezależnie od przebiegu warunków pogodowych
  • Wybitna zimotrwałość
  • Szybki rozwój jesienny

ATORA F1 –  to odmiana  mieszańcowa.  Charakteryzuje się  stabilnym  plonowaniem,  niezależnie od warunków klimatycznych, tolerancyjna na  okresowe  susze.  Buduje  silny, głęboki system korzeniowy. Może być uprawiana na różnych stanowiskach od słabych do dobrych. Bardzo wysoka tolerancja polowa na choroby występujące  w  uprawie  rzepaku,  w  tym na  wirusa  żółtaczki  rzepy  (TuYV).  Mocną stroną  odmiany  ATORA  F1  jest  wysoka zimotrwałość potwierdzona w badaniach i na polach plantatorów rzepaku. Odmiana średniowczesna w kwitnieniu oraz średniopóźna w szybkości dojrzewania. Od rejestracji w 2015 r. należy do grupy niezawodnych i najczęściej wybieranych do uprawy odmian zarówno w Polsce jaki i w Europie.

W ostatnich latach mogliśmy obserwować, że w wyniku niesprzyjających warunków pogodowych niektóre odmiany reagowały spadkiem zawartości tłuszczu w nasionach. Miało to wpływ na pogorszenie wartości technologicznej. Jak pokazują badania prowadzone przez COBORU odmiana ATORA F1 w ostatnich sezonach wykazywała zawartości oleju znacznie przewyższające wzorzec.

Ważną cechą odmiany ATORA F1 jest wysoka zdrowotność. Coraz częściej pojawiają się sygnały o ograniczeniach plonowania powodowanych przez Vericillium. Jak pokazują prowadzone w Czechach przez doc. Petra Baranyka badania odmiana ATORA F1 wykazuje wysoką tolerancję polową na tą chorobę znacznie przewyższając badane mieszańce.

Tolerancja polowa różnych odmian na Verticillium w oficjalnych badaniach SPZO, Czechy (skala pkt)