* Odmiany dostępne u wybranych dystrybutorów

ATORA F1    ...SPRAWDZONA GWIAZDA NA RYNKU

  • Ponadprzeciętny potencjał plonowania, średnio 120% wzorca
  • Średni plon bezwzględny na poziomie 47,5 dt/ha
  • Wysoka zawartość oleju w nasionach
  • Wybitna zimotrwałość
  • Szybki rozwój jesienny

ATORA F1 – odmiana zdrowa, stabilnie plonuje również w warunkach słabszych stanowisk, na których prowadzona jest mniej intensywna ochrona fungicydowa. Jest jedną z trzech najczęściej wybieranych do uprawy odmian mieszańcowych w Polsce. Bardzo ceniona za niezawodność  i  powtarzalność  plonowania,  co  szczególnie  jest doceniane przy bardzo niestabilnym przebiegu warunków w trakcie wegetacji. ATORA F1 zdobyła uznanie wśród szerokiego grona plantatorów w Europie. U naszych południowych sąsiadów w Czechach i na Słowacji zajmuje czołowe lokaty w oficjalnych badaniach.

Charakteryzujesię stabilnym plonowaniem, niezależnieod warunków klimatycznych, tolerancyjna
na okresowe susze. Buduje silny system korzeniowy. Może być uprawiana na różnych stanowiskach od słabych do dobrych.

Bardzo wysoka tolerancja polowa na choroby występujące w uprawie rzepaku, w tym na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV). Mocną stroną odmiany ATORA F1 jest wysoka zimotrwałość potwierdzona w badaniach i na polach plantatorów rzepaku. Odmiana średniowczesna w kwitnieniu oraz średnio-późna w szybkości dojrzewania.

 

ATORA F1 – systematycznie wzrastająca powierzchnia uprawy w Europie.