* Odmiany dostępne u wybranych dystrybutorów

MERCEDES F1    ... SPRAWDZONY I NIEZAWODNY

  • Dynamiczny rozwój w okresie jesiennym, idealna odmiana na ciężkie gleby
  • Bardzo wysoka zimotrwałość potwierdzona w praktyce
  • Wysoka zawartość oleju
  • Wysoki plon nasion, średnio w latach 2016-2018 – 114% wzorca (45,2 dt/ha)

MERCEDES F1 to odmiana mieszańcowa sprawdzona na polach produkcyjnych zarówno w Polsce jak i Europie.

Zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Odmian w 2013 r. Osiąga bardzo wysokie, stabilne plony nasion. Bardzo dobrze adaptuje się do stanowisk na glebach ciężkich. W stan spoczynku zimowego wchodzi z silną kompaktową rozetą, warunkuje to jej wyjątkową zimotrwaość. Szybko regeneruje uszkodzenia po zimie. Odmiana z czołówki rankingów zawartości oleju.

Bardzo stabilne plonowanie skorelowane z przebiegiem warunków pogodowych. 

MERCEDES F1 – plon nasion w latach 2016-2018 (dt/ha).