* Odmiany dostępne u wybranych dystrybutorów

MERCEDES F1    ... SPRAWDZONY I NIEZAWODNY

  • Dynamiczny rozwój w okresie jesiennym, idealna odmiana na gleby ciężkie
  • Bardzo wysoka zimotrwałość potwierdzona w praktyce
  • Wysoka zawartość tłuszczu
  • Wysoki plon nasion, średnio w latach 2016-2019 – 114% wzorca (42,6 dt/ha

MERCEDES F1 to odmiana mieszańcowa sprawdzona na polach produkcyjnych  zarówno w Polsce jak i Europie. Zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Odmian w 2013 r. Osiąga bardzo wysokie, stabilne plony nasion. Bardzo dobrze adaptuje się do stanowisk na glebach ciężkich. W stan spoczynku zimowego wchodzi z silną kompaktową rozetą, warunkuje to jej wyjątkową zimotrwałość. Szybko regeneruje uszkodzenia  po  zimie.  MERCEDES F1 to odmiana ceniona za bardzo wysoką zawartość tłuszczu w nasionach i plon oleju. Wartość technologiczna w niestabilnych warunkach pogodowych jest i będzie w przyszłości bardzo ważnym elementem w uprawie rzepaku.

MERCEDES F1 – plon nasion w latach 2016-2018 (dt/ha).