* Odmiany dostępne u wybranych dystrybutorów

POPULAR F1    ... STABILNY PLON, WYJĄTKOWA ZIMOTRWAŁOŚĆ

  • Odmiana średniowczesna w kwitnieniu i dojrzewaniu.
  • Charakteryzuje się wysoką zdrowotnością i odpornością na wyleganie.
  • Średni plon względny w latach 2016-2019 - 109% wzorca (41 dt/ha)

POPULAR F1 to odmiana zarejestrowana w 2014 r, która potwierdziła swoją wyjątkową przydatność do uprawy w warunkach ostrych zim w roku 2012 i 2016. Idealna kombinacja wysokich i stabilnych plonów nasion oraz oleju. Powoli rozpoczyna wiosenną wegetację, co ogranicza ryzyko uszkodzeń przez przymrozki.

Odmiana średniowczesna w kwitnieniu i dojrzewaniu. Charakteryzuje się wysoką zdrowotnością i odpornością na wyleganie. Średni plon względny w latach 2016-2019 - 109% wzorca (41 dt/ha).

 

POLULAR F1 - plon względny w latach 2016-2018 (% wzorca).