* Odmiany dostępne u wybranych dystrybutorów

CROME F1    ...NOWA GENERACJA PLONU

  • Wysoka odporność na najczęściej występujące rasy kiły kapustnych
  • Pewna i sprawdzona odmiana w praktyce rolniczej
  • Równomiernie dojrzewająca w strukturze łanu

CROME F1 - najnowsza propozycja z segmentu odmian o wysokiej odporności na najczęściej występujące  rasy kiły kapustnych. Sprawdzona na polach uprawnych z dużą presją kiły na terenie Polski i Niemiec. CROME F1 charakteryzuje się szybkimi wschodami i wysokim wigorem poczatkowym. Średni plon bezwzględny w doświadczeniach rozpoznawczych CCA  w  2019 r. - 40,5 dt/ha (104% wzorca). Wczesne kwitnienie oraz średniowczesne dojrzewanie. Odmiana zalecana do uprawy na terenie całego kraju gdzie stwierdzono obecność kiły kapustnych.

CROME F1 - plonowanie na terenach porażonych kiłą kapustnych (dt/ha).