* Odmiany dostępne u wybranych dystrybutorów

CROME F1    ...NOWA GENERACJA PLONU

CROME F1 ...nowa generacja plonu
Najnowsza propozycja z segmentu odmian o wysokiej odporności na specyficzne rasy kiły kapustnych. Sprawdzona na polach uprawnych z dużą presją kiły szczególnie w regionach północnych i południowych Niemiec. Szybkie kiełkowanie i wysoki wigor początkowy. Średni plon bezwzględny w doświadczeniach hodowlanych w latach 2016-2017 – 47 dt/ha. Wczesne kwitnienie oraz średniowczesne dojrzewanie.

Odmiana zalecana do uprawy na terenie całego kraju, w których stwierdzono obecność kiły kapustnych.

CROME F1 - plonowanie na terenach porażonych kiłą kapustnych (dt/ha).