* Odmiany dostępne u wybranych dystrybutorów

PRINCE F1    ...NOWA GENERACJA RZEPKU

  • Bardzo wysoki potencjał plonowania, średni plon względny w latach 2017-2019 - 121% wzorca
  • Idealna do uprawy w rejonach z dużym ryzykiem wystąpienia mszyc (wektor TuYV)
  • Wysoka zawartość tłuszczu w nasionach
  • Bardzo dobra zimotrwałość
  • Wysoki wigor początkowy

PRINCE F1 to odmiana mieszańcowa w szerokiej gamie produktów Rapool, jako jedna z pierwszych z odpornością na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV), zarejestrowana w 2017 roku. Zalecana do uprawy na stanowiskach od średnich do bardzo dobrych. Odmiana w typie kompaktowym o roślinach średniej wysokości odpornych na wyleganie. Jesienią tworzy płaską  rozetę,  która  umożliwia  bardzo  dobre  przygotowanie roślin do zimowania. Ze względu na dobry wigor rozwoju początkowego może być wysiewana w opóźnionych terminach. Bardzo wysoka tolerancja na najczęstsze choroby takie jak sucha zgnilizna czy zgnilizna twardzikowa. Stabilnie plonuje w różnych warunkach wegetacji. Odmiana wcześnie kwitnąca i średniowcześnie dojrzewająca. Gen odporności na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV) zapewnia jej dynamiczny wzrost i budowanie biomasy zarówno w okresie jesiennym jak i po zimie. W prowadzonych doświadczeniach PRINCE F1 wyróżnia się zarówno w optymalnym jak i opóźnionym terminie siewu od konwencjonalnych odmian mieszańcowych a to przekłada się na plon.Uprawa rzepaku staje się coraz bardziej wymagająca. Wpływ na nią ma bardzo wiele czynników: biotycznych, abiotycznych czy agrotechnicznych. Ponadto długość wegetacji, przechodzenie okresu spoczynku zimowego czy duża biomasa powoduje, że stale wzrastają oczekiwania rolników w stosunku do odmian. Poszukuje się takich, które skupiają w sobie bardzo wiele cech pozytywnie wpływających na stabilność i powtarzalność plonowania. Ostatnie lata to brak skutecznej kontroli szkodników wpływ na to miały łagodne zimy i brak zapraw nasiennych. Konsekwencją jest wzrost presji ze strony szkodników szczególnie mszyc, które jak wiadomo są wektorami wirusa żółtaczki rzepy. Ta groźna choroba wirusowa powoduje spadki plonów. Dlatego warto zwrócić uwagę na te odmiany, które posiadają gen odporności na wirusa.

Nowa generacja plonu, wyższe plonowanie w warunkach wysokiego porażenia wirusem żółtaczki rzepy (TuYV).

Polska - porażenie rzepaku wirusem żółtaczki rzepy.

PRINCE F1 - plonowanie w warunkach presji wirusa (TuYV).

PRINCE F1 - efektywne wykorzystanie azotu w różnych terminach siewu (dt/ha).


Prince%20f1.png