* Odmiany dostępne u wybranych dystrybutorów

CROTORA F1    

  • Odmiana o podwyższonej odporność na najczęściej występujące rasy kiły kapusty
  • Zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Odmian w styczniu 2020 r.
  • Równomiernie dojrzewająca w strukturze łanu

CROTORA F1 - najnowsza propozycja odmiany z podwyższoną odpornością na najczęściej występujące rasy kiły kapusty. Wpisana do Krajowego Rejestru Odmian w styczniu 2020 roku. Zalecana do uprawy na terenach gdzie występuje duża presja ze strony kiły. Średni plon względny w latach 2018-2020 - 110% wzorca.

Kiła kapusty Cykl rozwojwy kiły kapustnych to coraz większe zagrożenie w uprawie rzepaku. Przyczyny pojawienia się tej choroby to nieuregulowany odczyn gleby  (brak  wapnowania),krótki  płodozmian, czyli zbyt częste pojawianie się w nim rzepaku. Sprawcą choroby jest pierwotniak Plasmodiophora brassicae. Objawy widoczne są na korzeniach. Wczesne infekcje prowadzą do poważanego uszkodzenia systemu korzeniowego, a w konsekwencji do zamierania roślin.  Z  zarodników  przetrwalnikowych w glebie wykluwają się zarodniki pływkowe, które infekują najpierw korzenie włośnikowe, a później skórkę korzenia. Tam pojawiają się w charakterystycznych naroślach korzeniowych miliony nowych zarodników przetrwalnikowych. Metodą walki z patogenem jest zwalczanie samosiewów, wapnowanie oraz odpowiedni płodozmian. W przypadku, gdy chcemy uprawiać rzepak, a pole jest porażone kiłą jedynym rozwiązaniem jest
wysiew odmian o wysokiej odporności na najczęściej występujące rasy kiły kapusty.

CROTORA F1