* Odmiany dostępne u wybranych dystrybutorów

CROTORA F1  NOWOŚĆ  

  • Odmiana o podwyższonej odporność na najczęściej występujące rasy kiły kapustnych
  • Zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Odmian w styczniu 2020 r.
  • Równomiernie dojrzewająca w strukturze łanu

CROTORA F1 - najnowsza propozycja odmiany z podwyższoną odpornością na najczęściej występujące rasy kiły kapustnych. Wpisana do Krajowego Rejestru Odmian w styczniu 2020 roku. Bardzo wysoki plon względny w 2019 roku na poziomie 106% wzorca. Zalecana do uprawy na terenach gdzie występuje duża presja ze strony kiły kapustnych.

Kiła kapustnych Cykl rozwojwy kiły kapustnych to coraz większe zagrożenie w uprawie rzepaku. Przyczyny pojawienia się tej choroby to nieuregulowany odczyn gleby  (brak  wapnowania),krótki  płodozmian, czyli zbyt częste pojawianie się w nim rzepaku. Sprawcą choroby jest pierwotniak Plasmodiophora brassicae. Objawy widoczne są na korzeniach. Wczesne infekcje prowadzą do poważanego uszkodzenia systemu korzeniowego, a w konsekwencji do zamierania roślin.  Z  zarodników  przetrwalnikowych w glebie wykluwają się zarodniki pływkowe, które infekują najpierw korzenie włośnikowe, a później skórkę korzenia. Tam pojawiają się w charakterystycznych naroślach korzeniowych miliony nowych zarodników przetrwalnikowych. Metodą walki z patogenem jest zwalczanie samosiewów, wapnowanie oraz odpowiedni płodozmian. W przypadku, gdy chcemy uprawiać rzepak, a pole jest porażone kiłą jedynym rozwiązaniem jest
wysiew odmian o wysokiej odporności na najczęściej występujące rasy kiły kapustnych.

CROTORA F1