* Odmiany dostępne u wybranych dystrybutorów

DOKTRIN F1    ... specjalista w plonowaniu

  • Wysokie i stabilne plonowanie w wieloleciu średni plon względny 2014-2018 – 106% wzorca
  • Odmiana o średnio-niskich roślinach - wysokie oceny odporności na wyleganie w badaniach COBORU
  • Dobra tolerancja na choroby (zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych)
  • Wczesny termin kwitnienia i dojrzewania
  • Rejstracja 2013 r.