* Odmiany dostępne u wybranych dystrybutorów

FENJA    ...STABILNOŚĆ NA WYSOKIM POZIOMIE

  • Odmiana populacyjna rzepaku jarego doceniana przez plantatorów za niezawodność i stabilność plonowania, średni plon względny na poziomie wzorca
  • Charakteryzuje się dużą tolerancją na czynniki stresowe: wiosenne przymrozki i okresowe susze
  • Średniowczesna w kwitnieniu i średnia do średniopóźnej w dojrzewaniu
  • Rejstracja 2010 r.