* Odmiany dostępne u wybranych dystrybutorów

MENTHAL F1    … pierwsza jara odmiana kiłoodporna

  • Jedyna odmiana jara w Europie odporna na najczęściej występujące rasy kiły kapustnych
  • Łączy w sobie nie tylko odpornością na kiłę ale również doskonały potencjał plonotwórczy i średnią zawartość oleju
  • Czołowe lokaty w badaniach rejestrowych średni plon względny  – 119% wzorca
  • Wysoki wigor początkowy
  • Rośliny wysokie o dobrej odporności na wyleganie
  • Odmiana późna w kwitnieniu i dojrzewaniu
  • Rejstracja 2015 r.