* Odmiany dostępne u wybranych dystrybutorów

LUMEN F1    ... numer 1 w rzepaku jarym

  • ODMIANA WZORCOWA W BADANIACH COBORU
  • Najwyższe lokaty w badaniach rejestrowych i PDO średni plon względny 2016-2019 – 118% wzorca!!!
  • Możliwy wczesny wysiew w zależności od przebiegu warunków pogodowych, wysokie początkowe tempo rozwoju
  • Bardzo wysoka zawartość i plon oleju
  • Rośliny średniej wysokości i wysokiej odporności na wyleganie
  • Wysoka tolerancja na choroby (zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych)
  • Średniowczesne kwitnienie i dojrzewania
  • Rejstracja 2016 r.