* Odmiany dostępne u wybranych dystrybutorów

LUMEN F1    ... numer 1 w rzepaku jarym

  • ODMIANA WZORCOWA W BADANIACH COBORU

Najwyższe lokaty w badaniach rejestrowych i PDO - średni plon względny 2017-2020 – 118% wzorca!!!

Możliwy wczesny wysiew w zależności od przebiegu warunków pogodowych, wysokie początkowe tempo rozwoju

Bardzo wysoka zawartość i plon oleju

Rośliny średniej wysokości i wysokiej odporności na wyleganie

Wysoka tolerancja na choroby (zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych)

Średniowczesne kwitnienie i dojrzewania

Rejstracja 2016 r.

Źródło: COBORU, badania PDO, 2017-2020

Źródło: COBORU, badania PDO