* Odmiany dostępne u wybranych dystrybutorów

INSPIRATION F1    

Odmiana mieszańcowa zarejestrowana w 2011r. 
Dostępna w 2020 roku w sieci dystrybucyjnej firmy
Agrosimex sp. z o.o.