* Odmiany dostępne u wybranych dystrybutorów

KICKER F1    

Odmiana mieszańcowa zarejestrowana w 2017 r. Posiada nowy rodzaj odporności na suchą zgniliznę kapustnych gen RlmS (dawniej APR37).
Dostępna w sieci dystrybucyjnej firmy
Agro-Efekt sp. z o.o.