* Odmiany dostępne u wybranych dystrybutorów

KUGA F1    

Odmiana mieszańcowa zarejestrowana w 2015r.
Dostępna w sieci dystrybucyjnej firmy
Chemirol sp. z o.o.