* Odmiany dostępne u wybranych dystrybutorów

METROPOL F1    

Odmiana mieszańcowa zarejestrowana w 2021 roku. Posiada gen odporności na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV).

Dostępna w sieci dystrybucyjnej firmy Osadkowski SA i Osadkowski-Cebulski sp. z o.o.

 


profile_odmian_METROPOL.jpg