* Odmiany dostępne u wybranych dystrybutorów

ORIOLUS F1    

Odmiana mieszańcowa zarejestrowana w 2014r. 
Dostępna w 2020 roku w sieci dystrybucyjnej firmy
Polskie Składy Rolne sp. z o.o.