* Odmiany dostępne u wybranych dystrybutorów

TEMPO F1    

Odmiana mieszańcowa zarejestrowana w Czechach. Posiada gen odporności na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV). Dostępna w sieci dystrybucyjnej firmy WIALAN Langer i Wiatr spółka jawna


profile_odmian_TEMPO.jpg