* Odmiany dostępne u wybranych dystrybutorów

RUMBA F1    

Odmiana mieszańcowa zarejestrowana w 2011r. 
Dostępna w 2020 roku w sieci dystrybucyjnej firmy
Agrii Polska sp. z o.o.