* Odmiany dostępne u wybranych dystrybutorów

ROHAN F1    

Odmiana mieszańcowa zarejestrowana w 2008r. 
Dostępna w sieci dystrybucyjnej firmy
Chemirol sp. z o.o.