* Odmiany dostępne u wybranych dystrybutorów

DOMINATOR F1    

Odmiana mieszańcowa zarejestrowana w 2019 r. Posiada odporność na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV) oraz nowy rodzaj odporności na suchą zgniliznę kapustnych gen RlmS (dawniej APR37)
Dostępna w 2021 roku w sieci dystrybucyjnej firmy Chemirol sp. z o.o.