* Odmiany dostępne u wybranych dystrybutorów

AKILAH F1    

Nowa odmiana mieszańcowa zarejestrowana w 2020 roku. Posiada gen odporności na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV) oraz odporność na suchą zgniliznę kapustnych APR 37.